efekan2

Gözlerimiz en önemli duyu organımızdır. Beyin sahip olduğu bilgilerin %80’ini görme duyusundan elde eder. Gözlerimiz dünyaya açılan penceremizdir. Görmek hatırlamaktır. Görmek deneyimdir. Görmek bağımsızlık ve özgürlüktür. Görmek yaşamaktır.

Görebiliyor olmak. Gözlüksüz veya kontakt lenssiz. Herhangi bir optik aletten bağımsız.

Dünya nüfusunun yarısından çoğu daha iyi görebilmek için gözlük veya kontakt lense güveniyor. Ancak birçoğu optik aletlere bağımlı olmanın profesyonel hayatlarını ve gündelik hayatlarını etkilediğini düşünüyor.

Tıpta ve teknolojide süregelen gelişmeler sayesinde bu olay giderek artıyor. Refraktif görüş düzeltme teknikleri geçtiğimiz yıllarda bilimsel olarak tanınmış ve klinik olarak test edilmiştir. Gözlük ve kontakt lens gibi geleneksel düzeltme yöntemleri dışında önemli bir alternatif sundular.

Smile lazer görme kusurlarını düzeltmede en yeni lazer tekniğidir. Bu yöntem çok sayıda tecrübe edilmiş, güvenlik önceliği olan geleneksel görme düzeltme teknikleri ile yenilikçi faydaları, yüksek duyarlılık seviyesi ve büyük rahatlığı birleştiren bir tedavidir.

Refraktif vizyon düzeltilmesinde lazer ameliyatı teknikleri 80’li yılların ortasında hem bilimsel hem de klinik olarak kanıtlanmıştır. Tüm yöntemlerin ana ilkesi; bir lazer yardımı ile korneanın dış yüzeyinin şekillendirilmesi yöntemiyle, ışık demetinin odak noktasını retinanın önüne ya da arkasına değil tam üzerine düşürmektir.

Asıl tedavi yöntemleri olan PRK ve LASEK, lazer ameli yatından önce korneanın dış koruyucu tabakası (epitel) çıkartılmasıdır. Sonuçlar genellikle operasyon sonrası acı ve görmenin çok yavaş iyileşmesi olarak görülür. Bunun sonucunda korneal flap (kapak) hazırlanmasını içeren lazer ameliyatı teknikleri (LASIK ve Femto-LASIK) geliştirilmiştir. Bu tekniklerde 120 mikrometre kalınlığında bir kornea falp (kapağı) oluşturulmak için mekanik bir araç (mikrokeratom) ya da femtosecond lazer kullanılır. Korneanın üst yüzeyinden yaklaşık bir dairelik (270°) kesik açılır. Flap (kapak) daha sonra kitap kapağı gibi katlanarak açılır. Daha sonra, tedavinin bir diğer kısmında açığa çıkan korneal doku excimer lazerle kesilir. Görme kusurunun derecesi ne ka- dar yüksekse o kadar çok dokunun çıkartılması gerekiyor. Tedavinin son aşamasında korneal flap (kapak) asıl yerine tekrar yerleştiriliyor. İlerleyen haftalarda veya aylarda flap (kapak)yerine yapışıyor.

Dezavantajı ise, ameliyat sonrasında ovalama veya fiziksel temas halinde kapağın kayması veya yerinin değişmesidir.

vismax

Gözlüksüz bir hayat – Farklı lazer tedavi seçenekleri

ReLEx Smile İlkesi: Yüksek kesinliğe sahip VisuMax fem- tosecond lazer korneada hacminin ve şeklinin görme bozukluğunun derecesine göre belirlendiği küçük bir lens (lentikül) yaratır. Bu lentikül daha sonra birkaç milimetrelik küçük bir kesikle, minimal invaziv bir yöntemle çıkartılır. Diğer tekniklerden farklı olarak korneanın katlanmasına ihtiyaç duyulmuyor. Flap (kapak) için kesik yok, böylece kesik minimuma indirilmiş ve korneanın dış taba- kası korunmuş oluyor. Bunlar hassas, kesin ve kullanışlı tedavi yöntemiyle mümkün.

Tedavi Adımları

Adım 1:
VisuMax femtosecond lazer tek bir adımda ince bir lentikül ve bozulmamış korneaya ulaşmak için 2 mm küçük bir kesi oluşturmaktadır.

Adım 2:
Cerrah küçük kesikten lentikülü çıkartır. Korneanın biyomekaniğinde minimum bozulma gerçekleşir. Flap (kapak) kesilmesine gerek yoktur.

Adım 3:
Lentikülün minimal invaziv olarak dışarı alınması ile kornea şeklini değiştirir, gözdeki refraktif hatayı düzeltir

Son yıllarda minimal travmalı teşhis ve tedavi yöntemleri tıp alanına yeni standartlar getirmiştir. Bunun sebebi minimal travmanın genellikle hasta için minimum rahatsızlık anlamına gelmesidir.

Carl Zeiss ReLEx SMILE yönteminde görme bozuklukları için yeni bir minimal travmatik lazer yöntemi geliştirmiştir. Bu yenilikçi yöntem birçok yarar sağlamıştır:

Kapaksız (flapless)Tedavi

 • Korneal kapağın katlanmasına gerek yoktur.
 • Bozulmamış korneada lentikül (kornea içinde oluşturulan kırma kusurunu düzeltecek lens) hazırlanması ile kırma kusurları düzeltilir.
 • Birkaç milimetre büyüklüğünde minimal travmatik giriş (LASIK ve Femto-LASIK yöntemlerine göre %80 daha az kesik)
 • Koruyucu korneal tabakanın (epitel) neredeyse tamamının korunması ve dış korneal tabakanın stabilizasyonu sağlar (Bowman zarı)
 • Gözyaşı oluşumundan sorumlu korneal sinirlerin maksimum sayıda korunması ve uygulama esnası ve sonrası neredeyse acısız bir tedavi imkanı sunar.

Minimal travmatik – flapsiz (kapak) kesiksiz ReLEx SMILE Avantajları

Tüm tedavi femtosecond lazer kullanılarak gerçekleştirilmesi (all-femto)

 • Yüksek hassasiyetli femtosecond teknolojisinin kullanılması
 • Sonuçlarda olağanüstü öngörülebilirlik, ciddi miyop vakalarında bile (> -7.00 D)
 • Anatomik şekilli kontakt cam korneaya gereksiz baskıyı engellemesi
 • Tedavi sırasında görme kaybı olmaması
 • Sessiz ve kokusuz tedavi olması
 • Genellikle görme stabilizasyonun 14 gün içinde gerçekleşmesi

Tek basamaklı tedavi nedemektir;

 • Tüm lazer düzeltme tedavisi tek bir adımda
 • Operasyon sırasında cihaz değişimi olmaması
 • Kısa bir işlem olması

ReLEx SMILE teknolojisini bu kadar özel yapan nedir?

Diğer tüm lazer göz ameliyatı prosedürlerinden farklı olarak korneal doku excimer lazer kullanılarak kesilmez. ReLEx sisteminde kullanılan tek teknoloji femtosecond lazer teknolojisidir. Femtosecond lazer kullanılarak bozulmamış korneanın içinde küçük bir lentikül ( kornea içinde oluşturulan kırma kusurunu düzeltecek lens) hazırlanır. Bu lentikül birkaç milimetrelik bir açıklıktan çıkartılır. LASIK ve Femto-LASIK sistemlerinin aksine tüm korneanın açılmasına gerek yoktur. Bu teknik Carl Zeiss tarafından geliştirilen yüksek hassasiyet ve performansa sahip VisuMax femtosecond lazerle mümkündür.

PRK ve LASEK’de flap (kapak) yoktur. Bu prosedürler ReLEx SMILE’dan nasıl farklıdır?

PRK ve LASEK prosedürlerinde korneanın üst katmanı (epitel) çıkartılır. Korneanın açığa çıkan daha derin katmanları ise excimer lazerle çıkartılır. Dezavantajları: Operasyon sonrası fark edilir derecede daha fazla acı vardır ve iyileşme süresi ve görme yetisinin stabilizasyon süresi daha fazladır (yaklaşık 3 gün) . Hasta bu 3 gün süresince sosyal hayatına dömnmekte zorluk çekecektir. PRK ve LASEK prosedürlerinin ciddi miyoplarda kullanımı önerilmez. İz bırakma (bulanıklık) ihtimali daha yüksektir. ReLEX smile; dezavantajları olmadan, PRK ve LASEK avantajlarını (flap(kapak) kesiği olmaması) LASIK ve FemtoLASIK avantajlarıyla (minimum rahatsızlık ve görmede hızlı iyileşme) birleştirmiştir.

ReLEx SMILE’ın deneyimi ne kadardır?

Carl Zeiss ismi 1846’dan beri optikte kalite ve hassasiyettir. 1986 yılında Carl Zeiss gözün refraktif düzeltilmesi için ilk excimer lazeri tanıtmıştır. Şirket, 25 yılı aşkın süredir lazerle görme kusurları düzeltmede liderdir. Femtosecond teknolojisi çok uzun yıllardır denenmiş ve klinik değeri kanıtlanmış bir teknolojidir. Refraktif amaçlı lentikül çıkartılması kontrol edilmiş klinik çalışmalarda 2006 yılından beri uygulanmaktadır. İlk hastalar ameliyat sonrası gözlemde 5 yılı tamamlamışlardır. ReLEx smile artık dünya çapında birçok ülkede standart tedavi yöntemi olarak kullanılıyor.

ReLEx SMILE’ın bana uygun olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Tüm görme düzeltme yöntemlerinde olduğu gibi detaylı bir göz muayenesi olmalısınız. Ametropinin yapısı ve derecesi, korneanın ka visi ve kalınlığı ve diğer birçok etmenin etkisi vardır. Detaylı muayenenin ardından göz dok- torunuz size tavsiyede bulunacaktır.

ReLEx SMILE sonrasında, gözlüksüz veya kon- takt lenssiz düzgün görmem ne kadar sürer ve normal hayatıma dönebilirim?

Her iyileşme süresi farklıdır. Çoğu durumda operasyondan bir veya iki gün sonra görme iyileşir ve iki veya üç hafta sonra stabilize olur. PRK ve LASEK ile karşılaştırıldığında, tam iyileşme üç ayı bulur. ReLEx tedavisinden genellikle birkaç gün sonra, gözlük veya kontakt lens kullanmadan araba kullanabilir, çalışabilir veya spor yapabilirsiniz.

ReLEx SMILE’ ın riskleri nelerdir?

Tüm tıbbi tekniklerde olduğu gibi, ReLEx smile tekniğinin de yan etkileri vardır. ReLEx tekniğinin size uygun olup olmadığını veya risk ve olası yan etkilerini sadece doktorunuz size söyleyebilir.

Written by efekan