Hangi yaşta Hangi göz hastalığı ortaya çıkabiliyor…Bir göz atalım..

10155167_817252298289480_70675173_n 0-1 yaş döneminde görme duyusunun kayıp nedeni, doğumsal anomali ve hastalıklardır. Sıklık sırasına göre doğumsal katarakt, doğumsal glokom, ön segment kornea anomalileri oluyor.

 2 yaş döneminde habis göz tümörleri karşımıza çıkarken, 2-5 yaş döneminde  en önemli görme kaybı nedeni delici göz yaralanmaları oluyor. 2-5 yaş arası  çocuklarda görülen göz tembelliği ve şaşılık tedavi edilebilir çocukluk çağı dır.

10-25 yaş döneminde en sık miyopi, hipermetropi ve astigmat gibi kırılma kusurları yaşanıyor. Miyopi toplumun yüzde 23’ünde görülüyor. Kırılma kusuruna bağlı görme kayıpları gözlük ve kontakt lens kullanımından oluşan optik tedavi ve laser cerrahi yöntemleri ile tedavi ediliyor.

8-2325-40 yaş döneminde görme kaybı nedenleri daha çok kırılma kayıpları ile ilgili oluyor. Ancak üveit, keratit gibi gözün farklı yapılarını tutan hastalıklar karşımıza çıkıyor.

40 yaş ve sonrası dönemde gözün uyum yeteneğinin azalması sonucu gelişen presbiyopi(yakını görememe) en sık karşılaştığımız görme kaybı nedeni. Bu durum yine optik araçlarla tedavi edilebiliyor.

50 yaş ve sonrasında diyabetik retinopati, retinal venöz tıkanıklıklar, tümoral hastalıklar ve katarakt başlıca görme kaybı nedenlerinden.

60 yaş ve sonrasında damarsal kaynaklı göz hastalıkları ile katarakta sık rastlanır. Halk arasındaki deyimle ‘sarı nokta hastalığı’gelişmiş ülkelerde merkezi görme kaybının en sık ortaya çıkan nedenidir. Bu yaş kategorisindeki hastalıkların çoğu kronik karakterli olup devamlı takip ve tedavi altında olmayı gerektiriyor.